Kaedah Perancangan & Penugasan Kerja Yang Efektif

“Pelajari kaedah dan langkah-langkah yang berkesan dalam pengagihan kerja untuk meningkatkan produktiviti dan keberkesanan pelaksanaan kerja-kerja”

KANDUNGAN PROGRAM

MANFAAT KEMAHIRAN PENGURUSAN KERJA DAN MASA

 • Efektif vs. Efisien
 • Konsep dan kepentingan pengurusan kerja dan masa

PENGURUSAN KERJA SISTEMATIK

 • Empat (4) “D” dalam pengurusan kerja
 • Tujuh (7) langkah dalam pengurusan kerja
 • Kaedah dalam pengurusan kerja dan masa
 • Kesegeraan (urgency) vs. kepentingan (importance)
 • Menetapkan keutamaan menggunakan Eisenhower Box

PENGAGIHAN KERJA YANG EFEKTIF

 • Konsep dan kepentingan pengagihan kerja
 • Adakah pengagihan kerja kompetensi seorang pemimpin?
 • Pengagihan kerja (delegation) vs. pemerkasaan (empowerment)
 • Empat (4) jenis pengagihan kerja
 • Tiga (3) elemen dalam pengagihan kerja
 • Tujuh (7) level pengagihan kerja

TEKNIK PENGAGIHAN KERJA SISTEMATIK

 • Kemahiran yang diperlukan dalam pengagihan kerja
 • Sembilan (9) langkah dalam pengagihan kerja
 • Tujuh (7) tips memberikan arahan yang berkesan
 • Memberikan maklum balas yang konstruktif
 • Kesilapan-kesilapan dalam pengagihan kerja

Tarikh: 17-18 April 2023

Tempat: Hotel Primeira,KL


error: Content is protected !!