Membina Penyelia Efektif Untuk Pasukan Kerja Produktif

Membina Penyelia Efektif Untuk Pasukan Kerja Produktif

OBJEKTIF PROGRAM

 1. Menerangkan peranan dan tanggungjawab seorang penyelia.
 2. Menyenaraikan ciri-ciri seorang penyelia yang berkesan.
 3. Memimpin dan membina pasukan kerja yang produktif.
 4. Mengenal pasti langkah-langkah dalam perancangan dan pengagihan kerja.
 5. Berkomunikasi dengan kakitangan dengan lebih berkesan.
 6. Mengaplikasikan strategi meningkatkan motivasi kakitangan.

KANDUNGAN PROGRAM

 1. KONSEP PENYELIAAN DALAM ORGANISASI
 2. MEMBINA DIRI SEBAGAI PENYELIA PRODUKTIF
 3. PENYELIA SEBAGAI PEMIMPIN BERKESAN
 4. PERANCANGAN DAN PENGAGIHAN KERJA
 5. PENYELIA DAN KEBERKESANAN KOMUNIKASI
 6. PENYELIA DAN MOTIVASI KAKITANGAN
 7. AGENDA TINDAKAN: MEMBINA DIRI SEBAGAI PENYELIA EFEKTIF

 

Tarikh:

 • 12- 13 JUN 2024
 • 26 – 27 NOVEMBER 2024

Lokasi: Tamu Hotel & Suites, KL


Share this:
error: Content is protected !!