Pemantapan Kualiti Penyampaian Perkhidmatan Pelanggan

Pemantapan Kualiti Penyampaian Perkhidmatan Pelanggan

Objektif Program

 1. Menjelaskan konsep dan kepentingan pemantapan kualiti penyampaian perkhidmatan pelanggan.
 2. Menyenaraikan komponen utama dalam kepuasan pelanggan.
 3. Memahami kehendak dan pengharapan pelanggan.
 4. Mengamalkan teknik berkesan semasa melayan pelanggan secara bersemuka dan melalui telefon.
 5. Mengamalkan kaedah mengendali rungutan dan pelanggan bermasalah

Kandungan Program

 1. KONSEP DAN KEPENTINGAN PEMANTAPAN KUALITI PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN PELANGGAN
 2. ELEMEN-ELEMEN PENTING DALAM PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN PELANGGAN
 3. PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN DI KAUNTER
 4. MELAYAN PELANGGAN SECARA BERSEMUKA
 5. MELAYAN PELANGGAN MELALUI TELEFON
 6. MENANGANI ADUAN DAN PELANGGAN BERMASALAH

Tarikh: 25-26 JULY 2023

Masa: 9 AM-5 PM

Tempat: Tamu Hotel & Suites, KL


error: Content is protected !!