Pengurusan dan Penulisan Minit Mesyuarat

Kursus ini memberi peluang kepada kakitangan anda dalam memantapkan lagi cara penulisan minit mesyuarat. Objektif kursus ini adalah menekankan aspek struktur, elemen dan konsep serta gaya bahasa dalam menghasilkan minit mesyuarat yang berkualiti.

OBJEKTIF

 • Menjelaskan konsep dan kepentingan penulisan minit mesyuarat yang berkualiti dalam konteks pengurusan organisasi
 • Mengamalkan teknik perancangan dan penulisan minit mesyuarat yang berkualiti
 • Menerangkan struktur dan format minit mesyuarat yang baik dan menarik
 • Mengenal pasti apa yang perlu dimasukkan dalam minit mesyuarat (dan apa yang dikeluarkan)
 • Menyatakan kesilapan-kesilapan asas dalam penulisan minit mesyuarat (dan cara mengelakkannya)

KANDUNGAN PROGRAM

 • Konsep dan kepentingan penulisan minit mesyuarat berkualiti
 • Ciri-ciri minit mesyuarat yang berkualiti
 • Format minit mesyuarat
 • Bahasa laporan atau minit mesyuarat
 • Persembahan dan penyuntingan
 • Tips pengambilan minit berkesan

TARGET GROUP

 • Executive, Supervisor dan Support Staff

DATE :

 • 24 – 25 SEPTEMBER 2024

VENUE:

 • Tamu Hotel & Suites

Share this:
error: Content is protected !!