Kaedah M.E.S.R.A dalam Pengurusan Aduan & Pelanggan Bermasalah

OBJEKTIF

 • Memahami kepentingan mengurus pelanggan bermasalah dengan berkesan.
 • Meningkatkan kefahaman berkaitan jenisjenis dan karektor pelanggan bermasalah.
 • Mengamalkan kemahiran komunikasi dengan pelanggan bermasalah.
 • Mengaplikasikan kemahiran perundingan berkesan dengan pelanggan bermasalah.
 • Mengamalkan teknik mesra pelanggan dalam pengurusan aduan & pelanggan bermasalah.

 

KANDUNGAN PROGRAM

 • Kepentingan Memantapkan Pengalaman.
 • Mengurus Aduan dan Pelanggan Bermasalah.
 • Kemahiran Komunikasi Dalam Membina, Mengendali dan Menguruskan Aduan Pelanggan Bermasalah.
 • Kemahiran Perundingan Berkesan Dengan Pelanggan Bermasalah.
 • Kaedah M.E.S.R.A Dalam Pengurusan Aduan dan Pelanggan Bermasalah.

TARGET GROUP

 • Executive, Support staff dan Supervisor

DATE & VENUE

 • 30-31 October, | VENUE: Tamu Hotel & Suites, KL

TRAINER

 • HJ Ahmad Shukri Muhammad
  • Berpengalaman dalam mengendalikan kursus-kursus di Jabatan Kerajaaan & Swasta di Malaysia & Brunei. Bidang pengkhususan beliau adalah: Perkhidmatan Pelanggan,
   Kualiti & Produktiviti, Pengurusan Stres, Penyeliaan Berkesan, Pengurusan Konflik, Kemahiran Perkeranian, Kemahiran Mengendali Telefon, Kerja Berpasukan, Budaya Kerja Cemerlang, Komunikasi Berkesan, Kemahiran Pentadbiran Pejabat, Transformasi Diri & lain-lain program yang bercorak motivasi yang lain.

Share this:
error: Content is protected !!