Pembangunan Modul Latihan Berteraskan Kompetensi

“Langkah-langkah untuk menganalisis keperluan pembelajaran serta merangka dan membangunkan modul latihan berasaskan kompetensi yang diperlukan oleh kumpulan sasar”

KANDUNGAN PROGRAM

  1. PENGENALAN KEPADA LATIHAN BERASASKAN KOMPETENSI
  2. MENGANALISA KEPERLUAN PEMBELAJARAN
  3. MEREKA BENTUK KURIKULUM DAN MODUL LATIHAN
  4. MEMBANGUNKAN BAHAN LATIHAN & ALAT BANTUAN PEMBELAJARAN

TARIKH

  • 12 – 13 JULAI 2023

LOKASI

  • Tamu Hotel & Suites, KL

FASILITATOR

  • Hj Shamsul Bahri Mohd Yusof
    • Hj Shamsul adalah Pengurus Besar, Pengurusan Operasi Irshad HR Consulting (IRSHAD). Sebagai Juruperunding Pembangunan Sumber Manusia IRSHAD, beliau telah banyak terlibat dalam khidmat perundingan dan latihan dalam bidang Pembangunan Sumber Manusia, Analisis Keperluan Latihan berdasarkan Kompetensi, Pembentukan Budaya Korporat, Motivasi dan Pembinaan Minda, dan Pembangunan Penyeliaan. Mempunyai Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan (UUM).

Share this:
error: Content is protected !!