PEMIKIRAN

PEMIKIRAN ANALITIKAL & KREATIF DALAM PENYELESAIAN MASALAHTAMU HOTEL & SUITES, KL |17-18 OKTOBER 2023

OBJEKTIF

  • Menerangkan konsep dan kepentingan pemikiran kreatif dan analitikal dalam penyelesaian masalah
  • Menjelaskan jenis dan kaedah pemikiran analitikal
  • Mengenal pasti cara menganalisis data dan maklumat secara sistematik dalam penyelesaian masalah
  • Mengetahui cara bagaimana untuk meningkatkan tahap pemikiran kreatif dalam konteks penyelesaian masalah

KANDUNGAN PROGRAM

  1. Konsep & kepentingan Pemikiran Analitikal & Kreatif.
  2. Ciri-ciri pemikiran Analitikal & Kreatif.
  3. Aplikasi teknik pemikiran analitikal dalam penyelesaian masalah.
  4. Aplikasi teknik pemikiran kreatif dalam penyelesaian masalah.
  5. Bagaimana meningkatkan tahap pemikiran Analitikal & Kreatif.
  6. Jenis-jenis & kaedah Analisis.
Share this:
error: Content is protected !!