Pengurusan Latihan Strategik

Mempelajari teknik menganalisis keperluan latihan, merancang, melaksana dan menilai impak program latihan selaras dengan keperluan organisasi, operasi dan pembangunan kompetensi kakitangan.

KANDUNGAN PROGRAM

 1. KONSEP DAN KEPENTINGAN LATIHAN DALAM ORGANISASI
 2. PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PEGAWAI LATIHAN
 3. PERANCANGAN LATIHAN SECARA STRATEGIK
 4. MERANGKA DAN MERANCANG PROGRAM LATIHAN
 5. MENYEDIAKAN PELAN PELAKSANAAN DAN BELANJAWAN LATIHAN
 6. MENILAI KEBERKESANAN LATIHAN

TARIKH:

 • 7 – 8 November 2023.

LOKASI:

 • Tamu Hotel & Suites, KL

FASILITATOR:

 • Hj Shamsul Bahri Mohd Yusof
  • Hj Shamsul Bahri Mohd Yusof adalah Pengurus Besar, Pengurusan Operasi Irshad HR Consulting (IRSHAD). Sebagai Juruperunding Pembangunan Sumber Manusia IRSHAD, beliau telah banyak terlibat dalam khidmat perundingan dan latihan dalam bidang Pembangunan Sumber Manusia, Analisis Keperluan Latihan berdasarkan Kompetensi, Pembentukan Budaya Korporat, Motivasi dan Pembinaan Minda,
   dan Pembangunan Penyeliaan. Mempunyai Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan (UUM).

Share this:
error: Content is protected !!