STRATEGI MENGENDALI PEKERJA BERMASALAHTAMU HOTEL & SUITES, KL |11-12 OKTOBER 2023

Kursus ini sesuai untuk semua pemimpin pasukan yang mempunyai pekerja bawahan untuk memastikan perjalanan operasi atau kerja harian tidak tergendala seperti Pengurus, Ketua Jabatan/Unit, Penyelia, Koordinator Syif, Ketua Kerani dan Bakal-bakal pemimpin.

OBJEKTIF PROGRAM

 • Memahami jenis-jenis dan punca-punca pekerja bermasalah
 • Mengaplikasikan teknik latihan dan bimbingan dalam meningkatkan prestasi pekerja bermasalah
 • Menggunakan teknik motivasi berkesan untuk meningkatkan semangat pekerja
 • Menggunakan teknik asas kaunseling dalam mengendali pekerja bermasalah
 • Mengenakan tindakan disiplin sebagai langkah terakhir

KANDUNGAN PROGRAM

 1. Memahami Pekerja Bermasalah
 2. Lima (5) Pendekatan Asas Pengurusan Prestasi
 3. Latihan dan Bimbingan
 4. Meningkatkan Motivasi
 5. Teknik Asas Kaunseling
 6. Tindakan Disiplin
Share this:
error: Content is protected !!